Bon! HR en organisatieadvies

Bon! Gewoon goed!

Teamcoaching

Als een of meer van de volgende vragen met ja beantwoord kan worden, dan kan teamcoaching uitkomst bieden:

 • Wil je jouw team beter laten samenwerken?
 • Heeft jouw team behoefte aan ontwikkeling om zo nog beter te kunnen presteren?
 • Zijn er spanningen tussen teamleden die maar niet verdwijnen?
 • Is de taakverdeling onevenredig, maar er komt geen consensus?
 • Lijkt er veel onbegrip en miscommunicatie te zijn?
 • Stuit je op veel weerstand bij het doorvoeren van veranderingen en wordt er vastgehouden aan oude werkwijzes?

Veel teams blijven hangen in de strijdfase; er is dan geen vertrouwen, er zijn subgroepjes en men spreekt zich niet vrij uit. Ook is er veel weerstand en er wordt veel over elkaar gesproken, maar niet met elkaar. Samen ergens voor gaan en goede resultaten boeken wordt een onmogelijke opgave.

Wat teamcoaching oplevert:

 1. Verhoogde betrokkenheid, productiviteit en betere resultaten
 2. Effectieve communicatie; je spreekt elkaar constructief aan wanneer nodig
 3. Gezamenlijke doelen; ieder met een unieke bijdrage in/aan het geheel.
 4. Vertrouwen en veiligheid binnen de groep, waardoor groei en ontwikkeling mogelijk wordt.
 5. Betere samenwerking door het hebben van wederzijds begrip.

Om een teamcoachingstraject tot een goed einde te kunnen brengen, is gedegen voorbereiding vooraf essentieel. Een intakegesprek en een inventarisatie binnen het team zijn belangrijke bronnen van informatie. De duur en doorlooptijd van een teamcoachtraject hangt af van de complexiteit van de groepsdynamiek, de te behalen doelen, de dagelijkse werkdruk en de behoefte van de groep. Je kunt bepaalde zaken niet forceren, maar het is ook zeker niet te bedoeling om te lang ergens in te blijven hangen.

Groepsdynamiek fascineert me al zo lang als ik me kan herinneren. Dat wat er, al dan niet zichtbaar, speelt in een groep kan best ingewikkeld zijn. Zeker wanneer mensen zich niet (durven) uitspreken, maar wel een mening of gevoel ergens over hebben. Je kunt met elkaar verstrikt raken in patronen die niet per se bijdragen aan een goede sfeer of goede resultaten. Ook is het lastig deze patronen te doorgronden als je zelf onderdeel van de groep bent. Teamcoaching is een mooi instrument om afstand te doen van van niet effectieve patronen. Maar het kan ook zeker ingezet worden om een team verder te ontwikkelen.

Wil je weten of teamcoaching voor jouw team effectief kan zijn?

Boek nu een vrijblijvende intake!

© 2024 Bon! HR en organisatieadvies

Theme by Anders Norén