Bon! Coaching en HR-interim

Bon! Gewoon goed!

Bon! privacy

In het kader van de dienstverlening verwerkt Bon! persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe Bon! met jouw persoonsgegevens omgaat.

page1image27630080

Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening verwerkt Bon! persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe Bon! met uw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bon! Coaching, Training & HR Consultancy Jan Vrijmanstraat 222 1087 MP AMSTERDAM e-mail: info@boncoaching.nl, tel: 06-53323055

Bon! verkrijgt, in geval van coachtrajecten, persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens

§ Bon! verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Interessegebieden
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever
 • BankgegevensIn geval van HR interim opdrachten worden alleen die gegevens uitgewisseld die noodzakelijk zijn voor de facturatie.Doeleinden

§ Bon! verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

page1image27638816 page1image27585920 page1image27575728

COACHING || HR INTERIM || info@boncoaching.nl || KvK: 70606145 || 06-53323055 1

page1image27575936

page2image27644592

Grondslagen

 • §  Bon! verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan uwovereenkomst(en), danwel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • §  Tevens verwerkt Bon! persoonsgegevens, omdat ze hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Bon! persoonsgegevens aan Bon! verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Bon! deze gegevens verwerkt.Verstrekking aan derden
  Bon! 
  verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.
  • §  Uw persoonsgegevens kunnen echter wel aan derden verstrekt worden indien Bon! aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
  • §  Bon! verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, ook niet buiten de EER (de EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.).Hoe lang wij uw gegevens bewaren

§ Bon! zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Bon! zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

 • §  Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bon! passende beveiligingsmaatregelengenomen. Cookies
 • §  Op de website worden functionele cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren.Uw rechten
 • §  U heeft het recht om Bon! een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

page2image27644176

COACHING || HR INTERIM || info@boncoaching.nl || KvK: 70606145 || 06-53323055 2

page2image27632368

page3image27313584

§ Ook kunt u Bon! verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

page3image27313792

COACHING || HR INTERIM || info@boncoaching.nl || KvK: 70606145 || 06-53323055 3

page3image27314000

page4image27309888

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Bon! Coaching, Training & HR Consultancy, Jan Vrijmanstraat 222 1087 MP AMSTERDAM e- mail: info@boncoaching.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bon!, laat dit dan vooral weten.

Wijzigingen privacyverklaring

 • §  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 januari 2023.
 • §  Bon! kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

page4image27309680 page4image27310096

COACHING || HR INTERIM || info@boncoaching.nl || KvK: 70606145 || 06-53323055 4

page4image27310304

© 2024 Bon! Coaching en HR-interim

Thema door Anders Norén