Bon! Coaching en HR-interim

Bon! Gewoon goed!

Systemisch coachen

Systemisch coachen is een methode binnen de coaching die gebaseerd is op systeemtheorie en familieopstellingen. Deze benadering gaat ervan uit dat je als mens (of team of organisatie) niet los gezien kunnen worden van de systemen waartoe zij behoren, zoals o.a. families, teams/afdelingen en organisaties. Bij systemisch coachen wordt gekeken naar de relaties en dynamieken binnen deze systemen om diepgewortelde patronen te identificeren die invloed hebben op het gedrag en welzijn van individuen. Los van het inzicht wat ontstaat, kan er ook weer een beweging op gang komen.

Wat systemisch coachen voor jou (of je bedrijf) kan doen:

  1. Inzicht in verborgen dynamieken: Systemisch coachen helpt verborgen patronen en dynamieken te onthullen die anders onopgemerkt zouden blijven maar wel invloed hebben op je prestaties en je welzijn.
  2. Bevorderen van samenwerking: Door inzicht te geven in hoe je je verhoudt tot anderen in jouw systeem, kan het helpen bij het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen jou en je omgeving (of binnen een team of organisatie).
  3. Oplossen van langdurige conflicten: Systemisch coachen helpt bij het identificeren van de onderliggende oorzaken van conflicten of problemen en biedt aanknopingspunten voor duurzame oplossingen.
  4. Verbetering van leiderschapskwaliteiten: Leiders kunnen leren hoe zij invloed uitoefenen binnen het systeem en hoe zij constructiever kunnen handelen om een gezonde werkomgeving te bevorderen.
  5. Organisatieontwikkeling: Deze aanpak kan ondersteuning bieden bij veranderprocessen binnen een bedrijf, door niet alleen te kijken naar de individuele bijdragen maar ook naar de interacties tussen de delen van het systeem.

De systemisch blik levert veelal diepgaand inzicht op in onbewuste dynamieken en patronen. Het helpt mens en organisatie om niet alleen oppervlakkige symptomen aan te pakken, maar juist de onderliggende oorzaken van problemen te adresseren, wat leidt tot meer fundamentele, duurzame verbeteringen en een nieuw perspectief.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ik wil meer weten!

© 2024 Bon! Coaching en HR-interim

Thema door Anders Norén