Bon! HR en organisatieadvies

Bon! Gewoon goed!

Ik gebruik de signalen van mijn lichaam om mijn grenzen te hanteren

Grenzen zijn er om duidelijkheid te verschaffen. Ze zijn er in vele vormen en hoedanigheden. Grenzen buiten onszelf zijn vaak makkelijker te duiden en te hanteren dan onze persoonlijke grenzen. Denk bijvoorbeeld aan de verkeersregels; iedereen kent ze en het gros van de mensen houdt zich hier ook aan. Het biedt iedereen duidelijkheid, houvast en overzicht.

Onze persoonlijke barrières zijn weerbarstiger. Dit heeft met veel verschillende dingen te maken. Het gemak waarmee je een grens kunt aangeven heeft onder andere te maken met hoeveel kennis je van jouw eigen grenzen hebt.

Als je van nature meer gericht bent op een ander

Daarnaast kan de omgeving (werk, relatie, vriendschap, gezin) van invloed zijn op het uiten en hanteren van grenzen. Als je van nature meer gericht bent op een ander bijvoorbeeld. Dan kan de neiging ontstaan om meer met de wensen van de ander bezig te zijn en jezelf wat naar de achtergrond te laten verdwijnen. Doorlopende tijdsdruk op het werk is ook een bekend fenomeen waardoor eigen wensen troebel kunnen worden.

Zijn jouw grenzen hard of worden ze vloeibaar

Het helpt het mij om de signalen van mijn lichaam serieus te nemen en daarnaar te handelen. Ook zorg ik dat mijn zintuigen goed wakker zijn, zodat ik signalen vooral tijdig kan opvangen. Dit is echter niet iets wat ik van nature goed kan. Ik maak het mezelf makkelijker door er bewust mee bezig te zijn.

Wanneer weet je of voel je dat je een persoonlijke grens bereikt hebt? En hoe ga je daar vervolgens mee om? Geef jij tijdig aan wat je wel of niet wilt, of doe je dat pas als de nood al hoog is? Zijn jouw grenzen hard of worden ze vloeibaar?

Als bovenstaand een thema voor jou is en je wilt hier meer grip op krijgen, neem dan contact op!

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Bon! HR en organisatieadvies

Theme by Anders Norén